porno porno porno porno porno porno porno porno porno Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü » DUYURULAR

DUYURULAR

Siber Güvenlik Yaz Okulu Duyurusu hk.

17 Temmuz 2014 - 13:11 | DUYURULAR | Bolum

GetFile

Tek Ders Sınavı Hk.

15 Temmuz 2014 - 13:48 | DUYURULAR | Bolum

duyuru_14

Paketleme Semineri Sertifikaları hk.

11 Temmuz 2014 - 12:42 | DUYURULAR | Bolum

Öğrencilerimize,

ekte isimleri belirtilen öğrencilerimiz Paketleme Seminer Sertifikalarını almaya hak kazanmışlardır. İlgili öğrenciler sertifikalarını bölüm sekreterliğinden alabilirler.

Bölüm Başkanlığı

paketleme_semineri_sertifika_alanlar

Yaz Okuluna Başvuracak Öğrencilerin Dikkatine!

09 Temmuz 2014 - 14:35 | DUYURULAR | Bolum

Üniversitemiz Senatosu’nun 3/7/2014 tarihli ve 2014/6 nolu toplantısında alınan 1 sıra sayılı kararı aşağıdadır.

• Öğrencilerin, girdiği eğitim-öğretim yılındaki taban puanı eşit veya daha yüksek olan diğer üniversitelerden, AKTS ve içerik uygun olmak kaydıyla yaz okulundan ders alabilmelerine,
• Yaz okulundan alınan derslerin geçmiş yarıyıllardaki not ortalamalarına katılmamasına, sadece o ders için değerlendirilip genel not ortalamasına katılmasına, koşullu harf notu olan
• derslerin başarısız sayılmasına ve % 10 başarı oranı hesaplamalarına katılmamasına,
• Öğrencinin, kendi bölüm/program başkanlarına müracaat ederek yaz okulunda alacağı dersi ve ilgili üniversiteyi bildirmesine, Yaz okulu bitiminde yukarıdaki koşulları taşıdığı takdirde intibak komisyonunun değerlendirmesi sonucunda uygun bulunabileceğine oybirliği ile karar verildi.

Bölümümüz Öğrencilerin Yaz Okulu İçin aşağıda belirtilen uygulamaları yapmaları gerekmektedir.

Öğrenciler;

- Öğrencilerin giriş yılındaki taban puanı eşit veya daha yüksek olan bir üniversiteden ders almaları gerekmektedir.
- Almak isteği ders için dersin ilgili Öğretim Üyesinden ders içeriğinin uygun olduğuna dair onay,
- Almak istediği dersin AKTS’in eşit veya üstü olması gerekmektedir.
- Almak istedikleri dersin dilinin bölümümüzdeki ders dili ile aynı olması gerekmektedir.
- Yaz Okulundan ders alma istekleri ile ilgili olarak ekte sunulan dilekçe ile Öğrenci İşlerine veya bölüm sekreterliğine (istenen eklerle birlikte) başvurmaları gerekmektedir.

Bölüm Başkanlığı

yaz_okulu_dilekçe

MÜDEK Akredistasyonu Hk.

09 Temmuz 2014 - 13:23 | DUYURULAR | Bolum

Bölümümüz 01 Mayıs 2014 – 30 Eylül 2016 tarihleri arasında geçerli olmak üzere MÜDEK tarafında akredite edilmiştir.

Akreditasyonun yenilenmesi için Eylül 2015 döneminde bölümümüz yeniden bir MÜDEK değerlendirmesinden geçecektir.

Bölüm Başkanlığı

mudek_1

mudek_2

Yaz Öğretimi Hk.

04 Temmuz 2014 - 16:08 | DUYURULAR | Bolum

Öğrencilerin, girdiği eğitim-öğretim yılındaki taban puanı eşit veya daha yüksek olan diğer üniversitelerden, AKTS ve içerik uygun olmak kaydıyla yaz okulundan ders alabilmelerine karar verilmiştir. Dersin Öğretim Üyesinden ders içeriklerinin ve AKTS’lerin onaylatılması gerekmektedir.

Yaz Ögretimi.pdf_2

Yurt Disindan 2014-2015 Güz Yariyili Yurtdisi Yatay Geçis Kontenjanlari

Yaz Öğretimi Hk.

02 Temmuz 2014 - 13:11 | DUYURULAR | Bolum

yaz_ogretimi

Bütünleme sınav programına yapılan öğrenci itirazları

26 Haziran 2014 - 21:23 | DUYURULAR | Yönetici

Çok sayıda özel mesaj aldığımdan genel duyuru yapıyorum:
Bütünleme programı salı günü bölüm kurulunda görüşülmüş ve tüm hocalar tarafından onaylanıp dekanlığa bildirilmiştir. Değişiklik yapılmayacaktır, itirazlar değerlendirilmeyecektir. Sınavları çakışan öğrenciler ise;
1) Biochemistry / Catalysis sınavları: 13:00′da catalysis sınavına girecekler, arkasından ara vermeden biochemistry sınavına devam edeceklerdir.
2) Kinetik ve reaktör tasarımı / olasılık ve istatistik sınavları: 13:30′da kinetik sınavına girecekler, arkasından ara vermeden istatistik sınavına devam edeceklerdir.
Tüm öğrencilere başarılar diler, bundan sonra bütünlemeye kalmayıp bu sıkıntıları çekmemelerini umarım.
Bölüm adına,
Yrd. Doç. Dr. Başar Uyar

TÜBİTAK Burs Hk.

25 Haziran 2014 - 15:40 | DUYURULAR | Bolum

mam