Akademik Personel

Akademik Personel

Prof. Dr. A. Nilgün AKIN

akinn@kocaeli.edu.tr


(+90 262 ) 303 35 48


Araştırma Alanları

Katalizör tasarımı, biyodizel üretimi, hidrojen üretim süreçleri

Prof. Dr. Nilüfer HİLMİOĞLU

niluferh@kocaeli.edu.tr


(+90 262 ) 303 35 45


Araştırma Alanları

Pervaporasyon, membran reaktör, katalitik membran reaktör

Prof. Dr. Osman BOZDAĞ

obozdag@kocaeli.edu.tr


(+90 262 ) 303 35 36


Araştırma Alanları

Sıvı-sıvı ve buhar-sıvı faz dengeleri, PVT özellikleri, Süperkritik gaz özütlemesi

Doç. Dr. Ayşe AYTAÇ

aaytac@kocaeli.edu.tr


(+90 262 ) 303 35 32


Araştırma Alanları

Polimerler, polimerik kompozitler, Lifler, Destek Malzemeleri

Doç. Dr. Bağdagül KARAAĞAÇ

bkaraagac@kocaeli.edu.tr


(+90 262 ) 303 35 33


Araştırma Alanları

Polimer, Lastik, Kauçuk, Modelleme, Geri Kazanım

Doç. Dr. Başar UYAR

basar.uyar@kocaeli.edu.tr


(+90 262 ) 303 35 58


Araştırma Alanları

Mikrobiyal biyoteknoloji, Biyoreaktör tasarımı

Doç. Dr. Güralp ÖZKOÇ

guralp.ozkoc@kocaeli.edu.tr

(+90 262 ) 303 35 40


Araştırma Alanları

Polimer Teknolojisi, Polimer Karışımları, Polimer Kompozitler ve Nanokompozitler

Doç. Dr. Nevin Gamze KARSLI YILMAZ

gamze.karsli@kocaeli.edu.tr


(+90 262 ) 303 35 35


Araştırma Alanları

Polimerik kompozit ve nanokompozit malzemeler; Geri dönüştürülmüş polimerler; Mekanik, Isıl, Termomekanik, Morfolojik Polimerik Malzeme Karakterizasyonu

Doç. Dr. Oğuzhan İLGEN

oilgen@kocaeli.edu.tr


(+90 262 ) 303 35 34


Araştırma Alanları

Biyodizel, Katalitik Süreçler, Heterojen katalizör tasarımı

Dr. Öğr. Üyesi Meltem YILDIZ

myildiz@kocaeli.edu.tr


(+90 262 ) 303 35 39


Araştırma Alanları

Kimyasal Tepkime Mühendisliği ve Kimyasal Kinetik, Kataliz ve Katalitik Süreçler

Dr. Öğr. Üyesi Nurcan KAPUCU

nurcan.kapucu@kocaeli.edu.tr


(+90 262 ) 303 35 44

Araştırma Alanları

Endüstriyel biyoteknoloji, Biyokimya mühendisliği, Fermentasyon prosesleri

Dr. Öğr. Üyesi R. Gültekin AKAY

gultekin.akay@kocaeli.edu.tr


(+90 262 ) 303 35 37


Araştırma Alanları

Yakıt Hücreleri, Kompozit ve Nanokompozit İleri Malzemeler, Temiz enerji

Arş. Gör. Dr. Filiz UĞUR

filiz.ugur@kocaeli.edu.tr


(+90 262 ) 303 35 25


Araştırma Alanları

Membran Reaktörler, Pervaporasyon

Arş. Gör. Dr. M. Efgan KİBAR

efgankibar@kocaeli.edu.tr


(+90 262 ) 303 35 46


Araştırma Alanları

Katalizörler, Katalitik Tepkimeler, Enerji

Arş. Gör. Emel ÇAKIRCA

emel.cakirca@kocaeli.edu.tr


(+90 262 ) 303 35 29


Araştırma Alanları

Arş. Gör. Emel ENGİNTEPE

emel.engintepe@kocaeli.edu.tr


(+90 262 ) 303 35 53


Araştırma Alanları

Arş. Gör. Gülşen KURT

gulsen.kurt@kocaeli.edu.tr


(+90 262 ) 303 35 43


Araştırma Alanları

Arş. Gör. İmge ŞENOYMAK

imge.senoymak@kocaeli.edu.tr


(+90 262 ) 303 35 29


Araştırma Alanları

Biyodizel, Katalizörler, Katalitik Tepkimeler

Arş. Gör. Merve ERCAN

merve.ercan@kocaeli.edu.tr


(+90 262 ) 303 35 26


Araştırma Alanları

Arş. Gör. Orhan ÖZCAN

orhan.ozcan@kocaeli.edu.tr


(+90 262 ) 303 35 53


Araştırma Alanları

Arş. Gör. Togayhan KUTLUK

togayhan.kutluk@kocaeli.edu.tr


(+90 262 ) 303 35 26


Araştırma Alanları

Enzim Teknolojisi, Biyokimyasal Prosesler, Biyoyakıt Teknolojisi

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors