Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği


Hakkımızda


Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Bölümün 353 lisans ve 30 lisans üstü öğrencisi bulunmaktadır. Akademik kadro 3 profesör, 6 doçent, 3 yardımcı doçent ve 10 araştırma görevlisinden oluşmaktadır.

Lisans öğrenimi 4 yıl (hazırlık hariç) sürelidir. Lisans öğrencileri Kimya Mühendisi diploması alabilmek için en az 240 kredilik alınacak ders yüküne ek olarak, bölümün onayladığı alanlarda 2. ve 3. yılların sonundaki yaz aylarında olmak üzere en az 30 işgünü süreli endüstriyel staj yapmalıdırlar. Lisans düzeyindeki derslerin %70'i Türkçe, %30'u İngilizce olarak verilmektedir. İngilizce dil düzeyi yetersiz olanlar bir yıl İngilizce hazırlık okuduktan sonra 1. sınıfa kayıt yaptırabilmektedirler.

Lisansüstü programının kuralları ve düzenlemeleri Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenmiştir.

Tarihçe:

► 1996 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuştur.

► 1999-2000 öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır.

► 1999 İzmit depreminde Mühendislik Fakültesi binası ağır hasar görmesi nedeniyle Vinsan kampusüne taşınmıştır.

► 1999-2009 yılları arasında prefabrik sınıf ve laboratuarlarda eğitim-öğretimine devam etmiştir.

► 2009 yılı Eylül ayından beri Umuttepe Kampüsü Mühendislik Fakültesi B binasında eğitim öğretime devam etmektedir.

► 2010 yılında eski anabilim dalları kaldırılarak “Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı” adı altında birleştirilmiştir.

► 2014 yılında MÜDEK tarafından değerlendirilerek akreditasyon almıştır.