Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği


Lisans


Lisans eğitimindeki teorik dersler bölümümüzde bulunan dört modern donanımlı derslikte, laboratuvar dersleri yine bölümümüzde bulunan üç eğitim laboratuvarında verilmektedir.

Bölümümüzün dört yıllık ders planı, ön koşullu dersler ve verilen seçmeli derslerle ilgili bilgiler aşağıdadır:
2013-2014 Girişli Öğrenciler 4 Yıllık Ders Planı
2014-2015 Girişli Öğrenciler 4 Yıllık Ders Planı
2015-2016 Girişli Öğrenciler 4 Yıllık Ders Planı
2016-2017 Girişli Öğrenciler 4 Yıllık Ders Planı
2014-2015 Girişli Öğrenciler Ders Ön Koşulları
2015-2016 Girişli Öğrenciler Ders Ön Koşulları

2016-2017 Girişli Öğrenciler Ders Ön Koşulları

Seçmeli Ders Listesi

Stajla ilgili bilgi ve belgeler için tıklayın. Zorunlu staj formunu indirmek için tıklayın: EK-16 (Türkçe) , EK-16 (İngilizce) . Fakülte staj sayfası için tıklayın.

Dördüncü sınıf "Bitirme çalışması" ve "Kaynak araştırma ve sunumu" dersleri kılavuzunu indirmek için tıklayın.

Ders planımızda bulunan Üniversite Seçmeli Dersler'den bölüm öğrencilerimizin alması için uygun olmayanların listesini indirmek için tıklayın.

Tüm öğrencilerimizin bölümümüz öğretim üyelerinden oluşan akademik danışmanı vardır, 2015-2016 yılı akademik danışman listesini indirmek için tıklayın.

Sevgili Öğrencilerimiz, sağlığınız ve güvenliğiniz bizim için çok önemlidir, bölümümüzde verilen laboratuvar dersleri öncesinde bu konuda bilgilenmeniz şarttır, bölümümüz tarafından hazırlanmış olan “Laboratuvar güvenliği ve hijyen” konulu sunum dosyasını buraya ve “Laboratuvar Güvenliği El Kitabı”nı buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

         Sınıflarımızdan bir görünüm:                                               Kimya Mühendisliği Öğrenci Laboratuvarı:

  

Lisansüstü

Kimya Mühendisliği Anabilim Dalında, Yüksek Lisans ve Doktora programlarına yönelik eğitim verilmektedir. Eğitim dili Türkçe’dir. Ancak ders planında yer alan derslerin bir kısmı İngilizce olarak verilmektedir. Yüksek Lisans ve Doktora tezleri; Kimya Mühendisliği Anabilim Dalında bulunan öğretim üyelerinin uzmanlık alanı ile ilgili olan polimer, kataliz , yanma, pervaporasyon, kalite, petrokimya, biyoteknoloji ve kimyasal reaksiyon mühendisliği gibi endüstriye dönük konularda yaptırılmaktadır.

Üniversite-sanayi işbirliğinin oluşturulması, endüstriyel deneyimi olan öğretim üyelerinin yanısıra endüstriyel deneyimi olan Yüksek Lisans/Doktora öğrencileri olan, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı’nın önemli bir hedefidir. Bu amaçla çeşitli sanayi kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde tezler yaptırılmakta, projeler ile teknoloji geliştirilmesi/iyileştirilmesi için araştırmalar yürütülmektedir.

Evrensel nitelikte verdiği eğitim ve yaptığı araştırmalarla topluma hizmet ederek ulusal ve uluslararası alanda saygınlığını pekiştirmek Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı’nın diğer önemli bir hedefidir.

Bölümümüz Lisansüstü programıyla ilgili diğer bilgiler Fen Bilimleri Enstitüsü sayfasında bulunmaktadır, ulaşmak için tıklayınız.