Misyon - Vizyon

Misyon

Modern eğitim alt yapısı ile kaliteli mühendislik eğitimi vererek bilgili, yenilikçi, bağımsız araştırma yeteneğiyle topluma katkıda bulunabilecek yüksek nitelikli öğrenciler yetiştirmektir.

Amacımız Kimya Endüstrisinin yaygın olduğu Kocaeli’de üniversite – sanayi işbirliğini pekiştirerek Türkiye’nin önde gelen Kimya Mühendisliği bölümlerinden biri olmaktır.

Vizyon

Öğrencilerin tercih ettiği, mezunlarının tercih edildiği, ülkemizin önde gelen ve uluslararası kabul görmüş bir Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı olmaktır.

Akreditasyon: Bölümümüzün Lisans Programı MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından akredite edilmiş ve bölümümüze Avrupa Akreditasyonu anlamına gelen EUR-ACE Etiketi verilmiştir. Bu akreditasyonla bölümümüz lisans programı diploması uluslararası eşdeğerlik/tanınırlık kazanmıştır.

Üniversite sanayi iş birliği: Bölümümüz ‘TÜPRAŞ’ın ‘Rafineri Proses Diyagramlarının Aveva Programları Ortamında Çizilmesi’ Proje ihalesini kazanmıştır. Detaylı bilgi için tıklayın.


Program Eğitim Amaçları

Bölümümüz mezunlarının yakın bir gelecekte erişmeleri istenen kariyer hedeflerini ve mesleki beklentileri tanımlar.

• Modern kimyasal teknolojiler için gerekli temel bilimler ve kimya mühendisliği konularında edindiği bilgi ve becerileri sistemlerin analizi, tasarımı, işletmesi, kontrolü için güvenlik, kalite ve çevre gereksinimlerini de dikkate alarak uygulayabilme becerileri;

• Çevre, enerji, polimer, biyoteknoloji ve katalizör geliştirme gibi alanlarda üniversite ve diğer kamu kuruluşları ile özel kuruluşlarda akademisyenlik, mühendislik, araştırma-geliştirme, işletme ve yöneticilik görevleri üstlenebilme yetileri;

• Yabancı dilden de yararlanarak yaşam boyu öğrenme ilkesini uygulama ve kendisini sürekli geliştirebilme özelliğine sahip olmaları;

• Sosyal yönleri ve iletişim becerileri gelişmiş, yaratıcı ve girişimci, takım çalışmalarına yatkın, liderlik görevi üstlenebilen, etik kurallara uyan, çevreye duyarlı, sorumluluk sahibi bireyler olabilmeleri
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors