Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği


Öğretim Üyeleri


Prof. Dr. Osman Bozdağ – Bölüm Başkanı
E-posta : obozdag@kocaeli.edu.tr
Tel : (+90 262 ) 303 35 36
Araştırma alanları : Sıvı-sıvı ve buhar sıvı faz dengeleri, PVT özellikleri, Süperkritik gaz özütlemesi
»Ayrıntılı Bilgi
Prof. Dr. A. Nilgün Akın
E-posta : akinn@kocaeli.edu.tr
Tel : (+90 262 ) 303 35 48
Araştırma alanları : Katalizör tasarımı, biyodizel üretimi, hidrojen üretim süreçleri
»Ayrıntılı Bilgi
Prof. Dr. Nilüfer Hilmioğlu
E-posta : niluferh@kocaeli.edu.tr
Tel : (+90 262 ) 303 35 45
Araştırma alanları : Pervaporasyon, membran reaktör, katalitik membran reaktör
»Ayrıntılı Bilgi
Doç. Dr. Ayşe Aytaç
E-posta : aaytac@kocaeli.edu.tr
Tel : (+90 262 ) 303 35 32
Araştırma alanları : Polimerler, polimerik kompozitler, Lifler, Destek Malzemeleri
»Ayrıntılı Bilgi
Doç. Dr. Oğuzhan İlgen
E-posta : oilgen@kocaeli.edu.tr
Tel : (+90 262 ) 303 35 34
Araştırma alanları : Biyodizel, Katalitik Süreçler, Heterojen katalizör tasarımı
»Ayrıntılı Bilgi
Doç. Dr. Bağdagül Karaağaç
E-posta : bkaraagac@kocaeli.edu.tr
Tel : (+90 262 ) 303 35 33
Araştırma alanları : Polimer, Lastik, Kauçuk, Modelleme, Geri Kazanım
»Ayrıntılı Bilgi
Doç. Dr. Güralp Özkoç
E-posta : guralp.ozkoc@kocaeli.edu.tr
Tel : (+90 262 ) 303 35 40
Araştırma alanları : Polimer Teknolojisi, Polimer Karışımları, Polimer Kompozitler ve Nanokompozitler
»Ayrıntılı Bilgi     »Özgeçmiş     »Google scholar sayfası
Doç. Dr. Başar Uyar
E-posta : basar.uyar@kocaeli.edu.tr
Tel : (+90 262 ) 303 35 58
Araştırma alanları : Mikrobiyal biyoteknoloji, Biyoreaktör tasarımı
»Ayrıntılı Bilgi
Yrd. Doç. Dr. R. Gültekin Akay
E-posta : gultekin.akay@kocaeli.edu.tr
Tel : (+90 262 ) 303 35 37
Araştırma alanları : Yakıt Hücreleri, Kompozit ve Nanokompozit İleri Malzemeler, Temiz enerji
»Ayrıntılı Bilgi
Yrd. Doç. Dr. Nurcan Kapucu – Bölüm Başkan Yardımcısı
E-posta : nurcan.kapucu@kocaeli.edu.tr
Tel : (+90 262 ) 303 35 44
Araştırma alanları : Endüstriyel biyoteknoloji, Biyokimya mühendisliği, Fermentasyon prosesleri
»Ayrıntılı Bilgi
Yrd. Doç. Dr. Meltem Yıldız
E-posta : myildiz@kocaeli.edu.tr
Tel : (+90 262 ) 303 35 39
Araştırma alanları : Kimyasal Tepkime Mühendisliği ve Kimyasal Kinetik, Kataliz ve Katalitik Süreçler
»Ayrıntılı Bilgi
Yrd. Doç. Dr. Nevin Gamze Karslı Yılmaz
E-posta : gamze.karsli@kocaeli.edu.tr
Tel : (+90 262 ) 303 35 35
Araştırma alanları : Polimerik kompozit ve nanokompozit malzemeler; Geri dönüştürülmüş polimerler; Mekanik, Isıl, Termomekanik, Morfolojik Polimerik Malzeme Karakterizasyonu
»Ayrıntılı Bilgi

Araştırma Görevlileri

Arş. Gör. Dr. M. Efgan Kibar
E-posta : efgankibar@kocaeli.edu.tr
Tel : (+90 262 ) 303 35 46
Araştırma alanları : Katalizörler, Katalitik Tepkimeler, Enerji
»Ayrıntılı Bilgi
Arş. Gör. Dr. Filiz Uğur
E-posta : filiz.ugur@kocaeli.edu.tr
Tel : (+90 262 ) 303 35 25
Araştırma alanları : Membran Reaktörler, Pervaporasyon
»Ayrıntılı Bilgi
Arş. Gör. Dr. Derya Ünlü
E-posta : derya.unlu@kocaeli.edu.tr
Tel : (+90 262 ) 303 35 25
Araştırma alanları : Katalitik Membran, Pervaporasyon Katalitik Membran Reaktör
»Ayrıntılı Bilgi
Arş. Gör. Emel Çakırca
E-posta : emel.cakirca@kocaeli.edu.tr
Tel : (+90 262 ) 303 35 29
Araştırma alanları :
»Ayrıntılı Bilgi
Arş. Gör. Emel Engintepe
E-posta : emel.engintepe@kocaeli.edu.tr
Tel : (+90 262 ) 303 35 53
Araştırma alanları :
»Ayrıntılı Bilgi
Arş. Gör. Merve Ercan
E-posta : merve.ercan@kocaeli.edu.tr
Tel : (+90 262 ) 303 35 26
Araştırma alanları :
»Ayrıntılı Bilgi
Arş. Gör. Gülşen Kurt
E-posta : gulsen.kurt@kocaeli.edu.tr
Tel : (+90 262 ) 303 35 43
Araştırma alanları :
»Ayrıntılı Bilgi
Arş. Gör. Togayhan Kutluk
E-posta : togayhan.kutluk@kocaeli.edu.tr
Tel : (+90 262 ) 303 35 26
Araştırma alanları : Enzim Teknolojisi, Biyokimyasal Prosesler, Biyoyakıt Teknolojisi
»Ayrıntılı Bilgi
Arş. Gör. Orhan Özcan
E-posta : orhan.ozcan@kocaeli.edu.tr
Tel : (+90 262 ) 303 35 53
Araştırma alanları :
»Ayrıntılı Bilgi
Arş. Gör. İmge Şenoymak
E-posta : imge.senoymak@kocaeli.edu.tr
Tel : (+90 262 ) 303 35 29
Araştırma alanları : Biyodizel, Katalizörler, Katalitik Tepkimeler
»Ayrıntılı Bilgi

İdari Personel

 
Esra Aktoprak – Bölüm Sekreteri
E-posta : kimya@kocaeli.edu.tr
Tel : (+90 262 ) 303 35 42


Emeği Geçenler

Emekli
Prof. Dr. Betül Başaran
Prof. Dr. Abdürrezzak Öncü
Doç. Dr. Enver Demirhan
Doç. Dr. Nesrin E. Machin

Ayrılan
Prof. Dr. Emin Arca
Doç. Dr. Nezahat Boz
Dr. Şebnem Kemaloğlu
Dr. Sertan Yeşil